Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztaly publikációi

 

Dienes István által az MFT Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztálya számára adományozott kéziratok:
Dienes István (1974): Néhány földtani feladat elméleti földtani és matematikai megfogalmazása és megoldása, 300p. Budapest
Dienes István (1976): Bevezetés a formalizált rétegtanba, 173p. Budapest
Dienes István (1982): A formalizált rétegtan egy alkalmazása: Az eocén képződmények korviszonyainak meghatározása a formalizált rétegtan módszereivel néhány jellemző fúrásban és feltárásban (kandidátusi értekezés), 163p. Budapest.