Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztaly publikációi

Dienes István által az MFT Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztálya számára adományozott kéziratok:
 
Dienes István (1982): A formalizált rétegtan egy alkalmazása: Az eocén képződmények korviszonyainak meghatározása a formalizált rétegtan módszereivel néhány jellemző fúrásban és feltárásban (kandidátusi értekezés), 163p. Budapest.