A 2018. március 21-én megválasztott Elnökség tervei

Tisztelt Tagtársak!

A Magyarhoni Földtani Társulat 2018. március 21-én megújult elnöksége lefedi a földtani kutatással és felsőfokú oktatással foglalkozó hazai műhelyek túlnyomó részét. Tagjai a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Miskolci Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem kutatóiból és oktatóiból állnak. Ennek a széles körnek a képviselete lehet a biztosíték arra, hogy a Társulat működése az ország minden régiójában megfelelő színvonalon tudjon kiteljesülni a jövőben is.

Fő céljaink:

  1. A Társulat 170 éves múltjához méltó szakmai programok, hazai és nemzetközi tudományos konferenciák, terepbejárások rendezésének folytatása, szakmai tematikus továbbképzések rendezése, a területi szervezetek és tematikus szakosztályok működésének segítése, tagtársaink új és életképes ötleteinek felhasználása illetve megvalósítása.
  2. Az elmúlt években az ipari partnerekkel kialakított jó kapcsolatok ápolása és további potenciális támogatók keresése. Az elmúlt években elindult szakmai EU-s pályázatok folytatása és egyéb pályázati lehetőségek felkutatása a Társulat működésének pénzügyi biztosítása érdekében.
  3. Programjaink, rendezvényeink „fiatalbaráttá”, az ifjú szakemberek számára is vonzóvá tétele. A fiatal geológusok ne csak egy komoly, tudományos szervezetet lássanak a Társulatban, hanem  modern, fiatalos lendülettel működő közösséget is, ahová nem csak belépni, hanem dolgozni is érdemes annak reményében, hogy a lehetőségeken túl megbecsülést is kapnak választott szakmájuktól.
  4. Az elmúlt egy-két évtizedben egyre kiemeltebb szerepet betöltő ismeretterjesztő tevékenység folytatása, a geológiai értékek bemutatása és népszerűsítése a nagyközönség, elsősorban a   fiatalok és a gyerekek körében, hiszen ők azok, akik nem csupán szakmánk, de Társulatunk jövőjének is a letéteményesei.
  5. Az ismeretterjesztő tevékenységen, kiadványokon és szakmai rendezvényeken keresztül a földtani kutatás jelentőségének elismertetése a társadalommal és a politikai vezetéssel, és ezáltal társadalmi megítélésének, erkölcsi és gazdasági támogatottságának javítása.
  6. Hagyományaink ápolása minden magyar geológus számára fontos. Ezért is kiemelkedő jelentőségű feladatunk, hogy méltóan ünnepeljük meg Társulatunk és a magyar geológiai kutatás történetének jeles évfordulóit, együttműködve társszervezeteinkkel és a kutató műhelyekkel.

Jó szerencsét!

Budai Tamás elnök (MBFSZ, PTE),
Geiger János (SZTE), Haas János (MTA-ELTE), Leél-Őssy Szabolcs (ELTE), Zajzon Norbert (ME) társelnökök,
Babinszki Edit (MBFSZ) főtitkár,
Bartha István Róbert (ELTE) titkár

 

Könyvajánló

Budapest Geokalauz

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Tájegységi térképsorozatának részeként megjelent Budapest Geokalauz fővárosunk természeti szépségeit nemcsak sziklafalakban, kibúvásokban  mutatja be, hanem középületek falán, metróvonalak állomásain vagy akár bevásárlóközpontokban is láttatja. A könyv és a térkép fővárosunk és környékének geológiáját és hidrogeológiáját magyarul és angolul egyaránt ismertető, kiváló kirándulásvezető mindazok számára, akik fogékonyak az élettelen természet csodáira.

Szakáll Sándor, Fehér Béla, Tóth László: Magyarország ásványai

A gördülékeny, jó stílusban megírt könyv 15 földrajzi egységben összegzi ismereteinket Magyarország ásványairól, és a 16. fejezetben még az itt hullott meteoritokat is tárgyalja. A földrajzi egységeken belül a genetikai szemlélet érvényesül: a magmás, metamorf és üledékes képződmények sorrendjében, ezeken belül pedig - ahol erre szükség van - a földtani korok szerint tárgyalják a parageneziseket.

Hartai Éva: A változó Föld

A fényképekkel gazdagon illusztrált tankönyv földtani fogalmai és magyarázatai olyannyira közérthetőek, hogy a kötet mindazok számára hasznos olvasmány, akik érdeklődnek a Földünket alakító geológiai folyamatok iránt. A könyv kedvezményes áron vásárolható meg irodánkban!

Haas János (szerk): A múlt ösvényein - Szemelvények Magyarország földjének történetéből

A kötet Magyarország területének földtörténeti fejlődését olyan hazai geológiai látnivalók, földtani tanösvények látványos bemutatásával szemlélteti a nagyközönség számára is közérthető nyelven, amelyeket érdemes egy-egy hétvégi kirándulás keretében felkeresni. A könyv irodánkban megvásárolható.

Média megjelenések

2017.08.24 A Pécsi UNIV TV riportja a 2017. évi HUNGEO-ról
2017.08.21 HUNGEO 2017 - Pécsi Újság
2017.05.24 Kurdról kapta a nevét az évmilliókkal ezelőtt élt csiga - Tolnai népújság on-line
2016.12.31 Beszámoló a 8. Földtudományos forgatagról a Légkör c. folyóiratban