Ásványtan-Geokémiai Szakosztály

Alapítás éve: 1963.

Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály az ásványtan, ércteleptan, kőzettan és geokémia, illetve a kapcsolódó tudományágak szakembereinek önkéntes társulása a Magyarhoni Földtani Társulaton belül. (A hazai tudományfejlődés sajátos, de nemzetközileg korántsem egyedülálló vonásaként az agyagásványtannak az MFT-n belül önálló szakosztályi képviselete van.)

A szakosztály célja a fenti tudományterületek új tudományos eredményeinek megismertetése és megvitatása, a szakemberek közti tapasztalatcsere és együttműködés, a szakmai utánpótlás-nevelés előmozdítása, a szakág szervezése és képviselete. A szakosztály elsősorban nyilvános szakülésein (előadóülésein) keresztül törekszik feladatát ellátni. E rendezvények minden érdeklődő előtt nyitva állnak. Az előadóülések mellett időnként vitaülések, ankétok, tanulmányutak, tanfolyamok, iskolák stb. megszervezésére is sor kerül. Rendezvényeinket lehetőség szerint a társszakosztályokkal, illetve más egyesületekkel közösen szervezzük.

Tisztújítás 2018:     

Kedves Tagtársak!

Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály vezetőségének megújításához a 2018. január 19.‒február 5. jelöltállítási időszakban a következő érvényes jelölések születtek (azaz az alábbi jelöltek vállalták a jelölést):

elnök: Weiszburg Tamás
titkár: Haranginé Lukács Réka, Harman-Tóth Erzsébet, Kis Annamária

vezetőségi tagok (legfeljebb 5 fő): B. Kiss Gabriella, Bajnóczi Bernadett, Cora Ildikó, Czuppon György, Farkas Izabella Melinda, Guzmics Tibor, Haranginé Lukács Réka, Harman-Tóth Erzsébet, Kele Sándor, M. Tóth Tivadar, Papp Gábor, Pécskay Zoltán, Rózsa Péter, Sági Tamás, Schubert Félix, Weiszburg Tamás, Zajzon Norbert

A vezetőségválasztásra a 2018. június 4-én tartandó szakosztályülésen kerül sor, amely a 2018-as Év ásványa, a fluorit köré szerveződik. A helyszínen további jelöltek állítására is sor kerülhet, amennyiben a jelölt a jelöltséget elvállalja. (A szakosztályülésről további információ a március áprilisi hírlevél Beharangozó rovatában.)

Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály Választási Bizottságának tagjai: Benkó Zsolt, Kovácsné Kis Viktória és Pósfai Mihály. Kérdés esetén keressék Kovácsné Kis Viktória VB elnököt (kis.viktoria@energia.mta.hu).

Jó szerencsét!

Az MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztályának Választási Bizottsága


Vezetőség 2015-2018.
Elnök:
Weiszburg Tamás
Titkár: Tóth Erzsébet
Vezetőségi tagok: Farkas Izabella, Bajnóczí Bernadett, Kristály Ferenc, Váczi Tamás,
Papp Gábor
Póttagok: Zajzon Norbert, Haranginé Lukács Réka
                                                      

Vezetőség 2012-2015.
Elnök: Szakáll Sándor
Titkár: Cora Ildikó
Vezetőségi tagok: Dódony István, Papp Gábor, Pósfai Mihály, Szabó Csaba, Weiszburg Tamás
Póttagok: Bajnóczi Bernadett, M. Tóth Tivadar

Aktualitások Események Publikációk Történet