20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés

2017. május 25–27. (csütörtök–szombat)
Tata
ŐSLÉNYTANI- ÉS RÉTEGTANI SZAKOSZTÁLY
 

20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés

Tervezett program

A 2017. évi jubileumi Magyar Őslénytani Vándorgyűlést a Komárom-Esztergom megyei Tardoson tartjuk május 25–27. között. A magyar paleontológusok éves találkozójára szeretettel hívunk mindenkit, aki kutatási eredményeit előadás vagy poszter formájában be kívánja mutatni, és természetesen azokat is, akiket érdekelnek az őslénytani kutatások legfrissebb hazai eredményei. A Vándorgyűléshez kapcsolódóan május 24-én (szerdán) a Szakosztály képviselői ismeretterjesztő előadásokat tartanak tatai általános iskolás diákok számára a tatai Kuny Domonkos Múzeumban.
A program a szokásos módon két előadási napból (csütörtök és szombat) és egy terepbejárásból (péntek) áll. Az előadások hosszát idén is a résztvevők „előadókedve” határozza meg: az előadások számától függően 15-20 perc áll majd rendelkezésre (erről a második körlevélben küldünk pontos információt). A terepbejáráson az alábbi megállókat tervezzük: 1. Vértesszőlős, ősemberlelőhely, pleisztocén travertino csigával, növénnyel (nincs kalapálás!); 2. Lábatlan, Tölgyháti kőfejtő, triász-jura rétegsor; 3. Lábatlan, Bersek-hegy, alsó-kréta törmelékes összlet; 4. Nyergesújfalu, Búzás-hegy, eocén finom homokos, növénymaradványos agyagmárga és meszes homokkő, aleuritos agyagmárga tömeges nummulitesz-, és korall-felhalmozódás; 5. Dunaszentmiklós, pannóniai molluszkák; 6. Dunaalmás, Kőpite, édesvízi mészkő, pleisztocén, mamut lelőhely.
A rendezvény helyszíne a tardosi Faluház lesz. Kétféle szállás áll rendelkezésünkre: a Kemencés Fogadóban 4 és 6 ágyas szobákban 3400 Ft/fő/éj áron, illetve az önkormányzati kezelésű szálláshelyeken többágyas szobákban 2200 Ft/fő/éj áron. A napi háromszori étkezést és a kávészüneteket az önkormányzat, a bankettvacsorát a Kemencés Fogadó biztosítja.
Idén is törekedtünk arra, hogy a költségeket alacsonyan tartsuk. A vándorgyűlés díja társulati tagoknak a szállástól függően 20 600 Ft vagy 23 000 Ft; nem társulati tagoknak 27 600 Ft vagy 30 000 Ft. Ebből a Magyarhoni Földtani Társulat felé fizetendő regisztrációs díj 3200 Ft, nem társulati tagok részére 10 200 Ft. A szállást és az étkezést mindenkinek a helyszínen kell készpénzben fizetni, amiről konferencia részvétel címen mindenki egyéni számlát kap. A könnyebb érthetőségért:

Társulati tag                                    Nem társulati tag

olcsóbb szállás    drágább szállás    olcsóbb szállás    drágább szállás
17400,-               19800,-                  17400,-               19800,-
  3200.-                3200.-                   10200,-               10200,-
ÖSSZESEN:
20 600,-              23 000,-                 27 600,-              30 000,-

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a részvételi díj egységes, nem megbontható; egy- vagy kétnapos részvétel esetén is a teljes részvételi díjat kérjük befizetni. A részvételi díjban a konferenciakötet és a busz költsége nem szerepel, mert azokat a Nemzeti Kulturális Alap által megítélt támogatásból a szervezők biztosítani tudják. Mivel az elmúlt évben nagyon sok probléma volt a számlázási címekkel, kérjük, hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt mindenki tisztázza a munkahelyén/oktatási intézményében stb., hogy milyen forrásból tud fizetni, és ehhez milyen számlázási cím szükséges! Ha valakinek a jelentkezés idején még bizonytalan a helyzete ezen a téren, azt jelezze felénk és a társulat titkársága felé, a pontos számlázási címről pedig mielőbb tájékoztassa a társulatot és a szervezőket.
Az egyetemi hallgatók részvételét a legjobb előadások, illetve poszterek díjazásával szeretnénk ösztönözni. Ezt az előadás vagy poszter kivonatának határidőre való beküldésével lehet megpályázni, és a jelentkezési lapon is meg kell jelölni a pályázatban való részvételt. A korábbi évek tapasztalata alapján a vitatott helyzetek elkerülésére az egyetemi hallgató státuszt a következőképpen határoztuk meg: BSc/MSc hallgatóként indulhat a versenyen, aki az adott évben érvényes absztraktleadási határidő napján vagy ettől számítva visszamenőleg legfeljebb egy éven belül aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett egy felsőoktatási (főiskolai vagy egyetemi szintű) intézményben és doktori képzésre még nem nyert felvételt. PhD hallgatóként indulhat a versenyen, aki az adott évben érvényes absztraktleadási határidő napján, vagy ettől számítva visszamenőleg legfeljebb egy éven belül aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett egy tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzésben, de a fokozatot még nem ítélték oda számára az adott napig. Többszerzős absztraktok esetében a hallgató abban az esetben pályázhat, ha első szerzőként jegyzi a munkát. Az első szerző végzettsége határozza meg, hogy a munka melyik elbírálási kategóriába tartozik. A díjazásban csak azok a további társszerzők részesülhetnek, akik az első szerzővel azonos elbírálási kategóriába sorolhatók.
Ebben az évben is lehetőség nyílt – a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően – előreláthatóan hét kiemelkedő teljesítményű hallgató számára ingyenes részvételi lehetőséget biztosítani (az olcsóbb szállásokon). Ezt az előadás vagy poszter kivonatának határidőre való beküldésével lehet megpályázni. A pályázatokat a szakosztály vezetősége bírálja el.
A jelentkezési határidő március 20. A részvételi szándékot kérjük a társulat honlapján, a www.foldtan.hu oldalon elérhető online űrlap kitöltésével jelezni – ezt ajánljuk leginkább a tévesztések elkerülése végett. Az online jelentkezés akkor történt meg biztosan, ha arról a jelentkező kap egy automatikus visszaigazoló e-mailt! (Természetesen, az elektronikus hírlevélből kivágva, kitöltve és e-mailben csatolva a bosnakoff@yahoo.com e-mail címre is elküldhetik jelentkezésüket.)
A szokásos absztrakt minta alapján elkészített előadás-kivonatokat 2017. április 20-ig csatolt fájlként küldjék el Virág Attilának a következő címre: viragattila.pal@gmail.com. Ezek a határidők valamivel későbbiek, mint a korábbi években megszokottak, éppen ezért kérjük pontos betartásukat. Ebben az évben szeretnénk az absztraktkötetet nyomdában elkészíttetni, így az elkésett absztraktok ki fognak maradni a kötetből!
Amennyiben bármilyen kérdése van a rendezvénnyel kapcsolatban, kérjük, forduljon a szakosztály titkárához (Bosnakoff Mariann, e-mail: bosnakoff@yahoo.com), vagy elnökéhez (Magyar Imre, tel: 1-464-1746, e-mail: immagyar@mol.hu).
A jubileumi rendezvényre minden őslénytan iránt érdeklődőt szeretettel várunk!