HUNGEO 2017 „Bányászat és környezet - harmóniában”

Augusztus 16–20. (szerda–vasárnap)
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Pécs, Ifjúság útja 6.

HUNGEO 2017
MAGYAR FÖLDTUDOMÁNYI SZAKEMBEREK XIII. TALÁLKOZÓJA

„Bányászat és környezet - harmóniában”

3. körlevél

2. körlevél

program

A magyar földtudományi szakemberek újabb világtalálkozójára hívjuk Önöket, amelyet 2017. augusztus 16–20. között Pécsett tartunk.

Földtudományok és környezet - harmóniában - 2018. évben az az MTA támogatásával nyomtatásban megjelent tanulmánykötet

Abstractkötet      Kirándulásvezető      Cikkgyűjtemény

Fényképek: Aug. 16. Előkirándulás    Aug. 17. Plenáris előadások napja  Aug. 18. Szekció előadások napja  Aug. 19. Utókirándulás 1. nap Aug. 19. Borvacsora  Aug. 20. Utókirándulás 2. nap

A találkozók célja

1.    Lehetőséget biztosítani arra, hogy a Magyarországon, a szomszédos államokban és a nagyvilágban szétszórtan élő magyar földtudományi szakemberek egymás munkáját megismerhessék és támogathassák.
2.    Előmozdítani az egyes szakterületek és régiók közötti együttműködést.
3.    Közreműködni az egységes magyar földtudományi terminológia és korszerű oktatási anyagok kidolgozásában.
4.    Támogatni szakmai ifjúsági programok szervezését, valamint azokhoz kapcsolódó kiadványok megjelentetését.

A 2017. évi találkozó célja: bemutatni a földtudományok magyar kutatóinak egykori és mai eredményeit. Az aktuális találkozó az ásványi nyersanyagok kutatásának, kitermelésének és a környezet megóvásának, rekultivációjának megkerülhetetlen harmóniájára kívánja felhívni a figyelmet. Ezek az ismeretek biztosítják a természeti erőforrások jelenlegi hasznosítását és a jövőbeli lehetőségek előrejelzését, a hosszú távú, fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében. E közös célokat az egyes szekciók sajátos témakörei tovább gazdagítják és konkretizálják.

Az eddigi világtalálkozók

I. HUNGEO’96 – 1996. augusztus 15–23. Budapest,    II. GEO’97 – 1997. augusztus 21–25. Csíksomlyó
III. GEO’98 – 1998. március 18–21. Budapest      IV. GEO’99 – 1999. augusztus 18–23. Kelet-Szlovákia és Kárpátalja
V. HUNGEO 2000 – 2000. augusztus 15–19. Piliscsaba VI. GEO 2002 – 2002. augusztus 21–25. Sopron
VII. GEO 2004 – 2004. augusztus 28. – szeptember 2. Szeged VIII. HUNGEO – 2006. augusztus 20–25. Pécs
IX. HUNGEO – 2008. 20–24. A FÖLD ÉVÉBEN – Budapest X. HUNGEO – 2010. augusztus 14-19. Szombathely
XI. HUNGEO – 2012. augusztus 20–25. Eger  XII. HUNGEO – 2014. augusztus 20–24. Debrecen

RENDEZŐ: MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT (MHFT)
Társrendezők:
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI)
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT)
Magyar Földrajzi Társaság (MFT)
Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE)
Magyar Hidrológiai Társaság (MHT)
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT)
Magyar Meteorológiai Társaság (MMT)
Magyar Természettudományi Társulat (MTT)
Országos Magyar Bányászati és Kohászati egyesület (OMBKE)

Felkért fővédnök
Dr. Áder János, köztársasági elnök
Felkért védnökök
Dr. Páva Zsolt, Pécs város polgármestere
Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora
Dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánja
Lovász László akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Kocsis Károly akadémikus, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének igazgatója

A rendezvény szervező bizottsága
Elnök: Dr. Baksa Csaba (MhFT)
Tagok: Dr. Cserny Tibor (MhFT)
Dr. Geresdi István (PTE)
Dr. Hámos Gábor (MhFT)
Havasi Ildikó, Komlós Attila (DDNPI)
Krivánné Horváth Ágnes (MhFT)

Határidők
Korai on-line regisztráció:                   2017. március 31.
Előadás/poszter kivonat beküldése:    2017. május 31.
Az előadások/poszterek elfogadása:   2017. június15.
Az előadások teljes szövegének beküldése, rövid angol nyelvű összefoglalóval: 2017. június 30.
Részvételi díj befizetése: A magyarországi és külföldi résztvevők számára is a később megküldendő számlán feltüntetett határidőig.

Az előadóülések helyszíne
Pécsi Tudományegyetem, TTK 7624 Pécs Ifjúság út 6. térkép, helyszínrajz
Google térkép

A konferencia nyelve magyar.

Szakmai tudnivalók
A rendezvény plenáris és szekció ülésekből, poszter- és cégbemutatóból, valamint fakultatív szakmai terepbejárásokból áll. A rendezvényt a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnál akkreditáltjuk, így a résztvevő földtani szakértők számára pontot ér. Résztvevő: 3 pont, előadö: 8 pont, előadó társszerzővel: 6 pont.

Áttekintő program
Augusztus
16. (szerda) szakmai terepbejárás Pécsett és környékén
Tervezett útvonal: Indulás 11.00 órakor Pécsről, az Egyetem parkolójától – Komló (andezitbánya, bányalátogatás, robbantás) – Dömör-kapu (séta, panoráma a Karolina külfejtésre és a Széchenyi-aknára) – Tettye, Havi-hegyi séta (panoráma, szarmata sekélytengeri mészkő, kilátó, Tettye forrás, Pintér kerti arborétum) – séta a Zsolnay Kulturális Negyedben, ill. opcionális program a Planetárium megtekintése (saját költségre kedvezményes belépővel 700.- Ft); cca. 18:00 program vége, indulás a belvárosba
17. (csütörtök) plenáris előadások, este fogadás az Egyetem főépületében
18. (péntek) szekció ülések a TTK épületében
19–20. (szombat–vasárnap) kétnapos szakmai terepbejárás a Mecsek hegység tágabb környezetében.
Tervezett útvonal: 1. nap: 8:00 Indulás Pécsről, az Egyetem parkolójától – Villányi-hegység (volt VIZIG kőfejtő, egy pikkelyhatár feltárása) – Beremendi kőfejtő – Megbékélés Kápolna – Nagyharsány – (Szobrosbánya, séta, hideg ebéd a parkban) – Mohácsi Nemzeti Emlékhely – Villány (Templom-hegyi védett földtani feltárás: ammoniteszes pad, kilátó, kisemlős lelőhely, triász hüllőmaradványok feltárása) – Villányi séta borvacsorával a Polgár pincébenl. Visszaérkezés Pécsre cca. 20.00-21.00 óra.
2. nap: 8:00 Indulás Pécsről, az Egyetem parkolójától – Kővágószőlős (Az uránérc-bányászattal kapcsolatos rekultiváció, központi meddőhányó, ókeresztény sírkamra, a rekultivált zagytározó) – 11:00 Szigetvár (a vár, Szulejmán emlékmű, régészeti ásatás, belvárosi séta) – Szaporca (DDNPI Ős-Dráva bemutató központ, bográcsos ebéd). Érkezés Pécsre cca. 16:30

IC indul Budapestre 17:14-kor, a Keleti pályaudvarra érkezik 20:14-kor.

A plenáris előadások és szekciók témái
Földtan, társadalom- és természetföldrajz, geofizika, bányászat, meteorológia, hidrológia és hidrogeológia, mérnökgeológia, kartográfia, térinformatika, oktatás, környezet- és természetvédelem, tudománytörténet
A plenáris előadások 20 percesek, a szekció előadások 15 percesek, + öt perc (vita, hozzászólás)

Tervezett plenáris előadások
Konrád Gyula: A térség földtana
Nádor Annamária: Geotermia határon innen és túl
Csicsák József: Bányászat és környezetvédelem a Mecsekben
Zelei Gábor: Az Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat küldetése a bányászat és környezet harmóniájában
Bozó László: Légköri szennyezőanyagok terjedésének vizsgálata különböző térskálákon
Závoczky Szabolcs: Természetvédelem a Mecsekben és a Duna-Dráva Nemzeti Parkban
Lóczy Dénes: Tájrehabilitációs lehetőségek a Dráva mentén
Dövényi Zoltán: Földtudományi oktatás története a jubiláló Pécsi Egyetemen
Bárdi László: A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi kapcsolatai Ázsiában
Viczián István: A Reformáció természetszemlélete. Megemlékezés a Reformáció 500. évfordulójáról
Kercsmár Zsolt: Énekek a reformáció korából

Szekciók és szekció felelősök
Bányászat – Huszár László
Geofizika, mérnökgeológia – Gombár László
Földtan – Budai Tamás
Hidrológia, hidrogeológia – Lénárt László
Kartográfia, földmérés, térinformatika – Ádám József
Környezet- és természetvédelem – Tardy János
Meteorológia – Geresdi István
Természet- és társadalomföldrajz – Dövényi Zoltán
Oktatás, módszertan – Unger Zoltán

Előadás bejelentés
A szekciókhoz kapcsolódóan szóbeli és poszter előadást lehet bejelenteni. Az előadás vagy poszter kivonatát 2017. május 30-ig kell megküldeni.
Minden szekcióba várjuk a 2014-ben, vagy az azután elfogadott M.Sc. diplomamunkák bemutatását.
A beküldött előadásokból zsűri állítja össze a programot. Az előadások elfogadásáról, vagy a poszter előadás bemutatási lehetőségének felajánlásáról a szerzők 2017. június 15-ig értesítést kapnak. A HUNGEO 2017 témájához nem kapcsolódó, illetve késve érkező kivonatokat, a Tudományos Bizottság a program összeállításánál nem veszi figyelembe.

A konferencia kiadványai
Abstractkötet (nyomtatott)
Az előadások vagy poszter előadások kivonatát 2017. május 30-ig kell megküldeni.
A kivonatok sablonja február letölthető a HUNGEO honlapjáról (http://hungeo.hu). A kivonat terjedelme nem haladhatja meg az 1 oldalt, azonban fekete-fehér ábrát és táblázatot további 1 oldalon tartalmazhat.
Az abstractkötetet a konferencia minden résztvevője megkapja, kivéve azok, akik az abstract kötet nélküli regisztrációt választották.

Konferencia kötet (elektronikus)
A konferencia előadásait elektronikus formában megjelentetjük. Ehhez várjuk max. 4 oldalas terjedelemben az előadások szövegét, angol nyelvű összefoglalóval, színes ábrákkal, 2017. június 30.-ig. A cikkek sablonja február 21-től letölthető a HUNGEO honlapjáról (http://hungeo.hu).

Kirándulásvezető (nyomtatott)
A konferenciához kapcsolódó terepi bejárások kirándulásvezetőjét mindazok megkapják, akik a kirándulások valamelyikén részt vesznek.

Beküldési címek
Magyarhoni Földtani Társulat HUNGEO 2017, 1255 Budapest Pf. 61.
E-mail cím: mft@mft.t-online.hu (Krivánné H. Ágnes),
cserny.tibor@gmail.com (Cserny Tibor)

Jelentkezés és a konferencia részvételi díja
A HUNGEO 2017 konferenciára a http://hungeo.hu oldalon lévő on-line jelentkezési ív kitöltésével lehet. A regisztráció sikeres, ha arról automatikus visszajelzést kap a regisztrációs felületen megadott e-mail címére.
Akinek nincs lehetősége az on-line jelentkezésre, keresse telefonon a Társulat titkárságát (+3612019129), ahol a munkatársak felveszik a regisztrációs adatokat.
A konferencia részvételi díja három részből tevődik össze: egynapos előkirándulás, kétnapos előadóülés, illetve kétnapos utókirándulás.
A korábbi évekhez hasonlóan arra törekedtünk, hogy a költségeket alacsonyan tartsuk.
A korai online regisztráció határideje: 2017. március 30.

Részvételi díjak (ÁFÁ-val)

Napijegy:
8255.- ebéddel, kávészünettel, konferenciacsomaggal, abstractkötettel
4826.- ebéddel, kávészünettel, konferenciacsomag, abstractkötet nélkül

Szolgáltatások:
Az előkirándulás részvételi díja a buszbérlést a hideg ebédet, a belépőket és a nyomtatott kirándulásvezetőt tartalmazza.
A plenáris és szekciónap részvételi díja az előadásokon való részvételt, a kávészüneteket, a két ebédet, a konferenciacsomagot és a kiadványt tartalmazza, de NEM tartalmazza az augusztus 17.-i fogadás részvételi díját. Ez utóbbit csak azoknak számlázzuk ki, akik ezt külön bejelölik az on-line felületen.
Az utókirándulás részvételi díja a buszbérlést, egy hideg és egy meleg ebédet, az esti borkóstolót, a belépőket és a nyomtatott kirándulásvezetőt tartalmazza.
Az utókirándulás szállását a részvételi díj NEM tartalmazza!

Szállás
A szállást midenkinek egyénileg kell lefoglalnia!
Több árkategóriájú szállást ajánlunk, ezek mindegyike kedvezményes árat ajánlott 2017. április 30-ig történő foglalásnál.

Az árakat, a foglalás linkjét a hungeo.hu honlapon találják meg. A foglaláskor minden esetben jelezzék a konferencia nevét: HUNGEO 2017!

Ajánlott szállások:
Kollégium: A Pécsi Tudományegyetem Szántó Kovács János Kollégiuma
Hotel Laterum***,****
Hotel MAKÁR***,****

Támogatás
A részvételi díjakat megjelenítő táblázatban feltüntetett, a nyugdíjasok és diákok 50%-os támogatásán kívül további támogatást a konferencia részvételi díjából attól függően tudunk adni, ha egy beadandó pályázatunk támogatást nyer. Az on-line jelentkezési felület megjegyzés rovatában lehet a támogatási igényt megjelölni. Annak meglétéről, vagy elmaradásáról mindenkit értesítünk 2017. július 20-ig.
A szakmai terepbejárások részvételi díját sajnos nem tudjuk támogatni.

Hajdú-Moharos József – HUNGEO Ifjúsági Díj
A HUNGEO 2017 Szervező Bizottsága a konferencián, a 35 évesnél fiatalabb szakember által bemutatott legjobb posztert, illetve a 30 év alatti előadó által bemutatott legjobb előadást   Hajdú-Moharos József – HUNGEO Ifjúsági Díjjal ismeri el. A díj összege: nettó 20.000 – 20.000 Ft.
      
Számlázás – fizetési / lemondási feltételek
A magyarországi és külföldi résztvevőknek – a jelentkezési lap beérkezése után – díjbekérőt küldünk elektronikusan, amelyen külön tüntetjük fel a konferencia részvételi díját és a fogadás, illetve az utókiránduláshoz tartozó borkóstoló költségét, étkezés címén.
Kérés esetén van mód arra, hogy a díjbekérőn csak részvételi díj szerepeljen, de ez esetben az étkezési költségek adótartamával megemelt regisztrációs díjat számítunk.
A díjbekérő kiegyenlítése után állítjuk ki az előleg- és végszámlát egyben, amelyet postán megküldünk, illetve a konferencián átadunk.

A konferencia részvétel augusztus 7.-e utáni lemondása esetén az előzetesen befizetett részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni!

A szervező bizottság címe, elérhetősége
Magyarhoni Földtani Társulat (Hungarian Geological Society)
H-1015 Budapest, Csalogány u. 12. I. 1.
Krivánné Horváth Ágnes
E-mail: mft@mft.t-online.hu
Vezetékes telefon: +3612019129
Mobil telefon: + 36204948449
http://www.foldtan.hu/