"Kalapács és sör" - egynapos terepgyakorlat Tatabánya környékén

 

"KALAPÁCS   ÉS  SÖR"
 

2018 őszétől Társulatunk új programmal bővíti palettáját: elsősorban hallgatóknak szervezünk egynapos, hétvégi terepgyakorlatokat a „KALAPÁCS ÉS SÖR” jegyében.

A terepbejárásra szeretettel hívunk minden hallgatót, aki szeretné a tanteremben tanultakat kézzelfogható tudásra váltani és minden öregdiákot, aki szeretné a sok éve tanultakat felidézni. A programot – terveink szerint – félévente két-három alkalommal hirdetjük majd meg – az érdeklődés függvényében.
A terepbejárások tematikáját az Ifjúsági Bizottsággal közösen, a hallgatók igényei szerint alakítjuk ki: meglátogatunk klasszikus rétegsorokat bemutató feltárásokat, különleges problémákat felszínre hozó feltárásokat, de ellátogatunk működő bányákba és egyéb, a földtanhoz kötődő cégekhez is, szakértő vezetők irányításával. Az ötleteket, igényeket az Ifjúsági Bizottság elnökéhez (Lange Thomas lange.thomas@hotmail.com), vagy a Társulat főtitkárához (Babinszki Edit babinszki.edit@mbfsz.gov.hu) lehet eljuttatni.
Törekszünk arra, hogy a költségeket alacsonyan tartsuk, mégis sok mindent megmutassunk egy nap alatt (és persze, hogy a sör is beleférjen a programba), ezért előre láthatóan korai indulással, késői érkezéssel, otthonról hozott elemózsiával kell számolni. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat támogatásaként a terepbejáráson részt vevők megkapják az alapszelvényeket bemutató füzetecskékből összeállított sorozatot („sárga füzetek”).

Mivel a terepgyakorlatot elsősorban a hallgatók részére szervezzük, ezért ők elsőbbséget élveznek jelentkezéskor. Az öregdiákokkal a buszon fennmaradó üres helyeket tudjuk feltölteni, a jelentkezések sorrendjében. Ezúton is kérjük öregdiákjaink szíves megértését!


Szeptember 22.

Eocén üledékképződési környezetek és az üledékképződést kísérő szerkezeti mozgások (szinszediment szerkezetek) nyomai a Vértes és a Gerecse területén
 

A terepbejárást vezeti: Kercsmár Zsolt (MBFSZ Földtani Alapkutatási Osztály)

A terepgyakorlat során megismerkedünk a hazai eocén rétegsor jellemző képződményeivel, azok különféle ismert és kevéssé ismert fácieseivel, leülepedési környezeteikkel és ezek egymáshoz való viszonyával (különleges és heteropikus fáciesek, egymásra épülés, átmenetek). Megtekintjük az eocén üledékképződést kísérő tektonikai mozgások puha deformációs jelenségeit a karbonátos rétegsorban és a sziklás partvidéket meghatározó törések szinszediment breccsa képződményeit. A nap végén, a látottak alapján rekonstruáljuk az eocén medencefejlődést.

Indulás a Társulat Titkárságáról (1015 Budapest, Csalogány u. 12.) 7.30 órakor

A részvételi költségek:

Hallgatók (MFT tag): 635 Ft
Hallgatók (nem MFT tag): 1270 Ft
Öregdiákok: 2540 Ft

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 12.

Jelentkezni az alábbi on-line jelentkezési felület kitöltésével lehet

Eocén mésziszapba ágyazódott felső-triász dolomitos mészkő tömb, középső-eocén megabreccsában a tatabányai Keselő-hegyen (fotó: Kercsmár Zs.)