A Tudománytörténeti Szakosztály előadóülése

Február 18.(hétfő) 14.00 óra
MFT titkárság, 1015 Budapest, Csalogány u. 12. I. em. 1.
TUDOMÁNYTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY

Előadóülés

Kecskeméti Tibor: Emlékezés dr. Kaszap Andrásra
Vitális György: Dr. Kaszap András és a Földtani Közlöny
Csongrádi Jenő: Érckutatás a Gobi-Altájban