A Magyarhoni Földtani Társulat Választmányának ülése

Február 13. (szerda) 13.30 óra
MBFSZ Díszterem, 1143 Budapest, Stefánia út 14., II. em.

A Magyarhoni Földtani Társulat Választmányának ülése

 

Határozatképtelenség esetén a Választmányi ülés új időpontja: 2019. február 13. (szerda) 14.00 óra, változatlan napirenddel

Napirend:

1. A Társulat 168. Rendes Közgyűlésének előkészítése – Budai Tamás

2. A társulati kitüntetések ajánlóbizottságainak előterjesztése

Lóczy Lajos Emlékérem (választmányi döntés) – Kürthy Dóra
Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem (elnökségi döntés) – Kóthay Klára
Kriván Pál Alapítványi Emlékérem (elnökségi döntés) – Király Edit
Kertész Pál Emlékérem (elnökségi döntés) – Török Ákos

3. Beszámoló a 2018. év központi rendezvényeiről, és az új kezdeményezésekről – Babinszki Edit

4. Tájékoztatás a Vándorgyűlés szervezésének állásáról, illetve a 2019. év központi rendezvényeiről – Babinszki Edit

5. A területi szervezetek és a szakosztályok elnökeinek beszámolója 3-3 percben egységük 2018. évi tevékenységéről

6. Rövid ismertetés az EFG H2020-as projektek állásáról, új projekt – Zajzon Norbert

7. Tájékoztatás a 2018. évi MOL támogatásról – Krivánné Ágnes

8. Tájékoztatás a Társulat kitüntetési szabályzatainak felülvizsgálatáról – Haas János

9. Tájékoztatás a Földtani Közlöny helyzetéről – Sztanó Orsolya

10. Egyebek

Kérjük a területi szervezetek és szakosztályok elnökeit, hogy akadályoztatásuk esetén helyet­tesről gondoskodjanak!

A Választmányi ülésen a területi szervezetek és szakosztályok titkárai tanácskozási joggal vehetnek részt.

Jó szerencsét!

Budai Tamás s.k.
elnök

TÁVOLMARADÁSÁT KÉREM, JELEZZE E-mail-ben, vagy telefonon!
titkarsag@mft.t-online.hu, tel: 20109129, m: 06 204948449