A Magyarhoni Földtani Társulat Választmányának ülése

November 22 (csütörtök) 13.30 óra
MBFSZ Díszterem, 1143 Budapest, Stefánia út 14., II. em.

A Magyarhoni Földtani Társulat Választmányának ülése

Határozatképtelenség esetén a Választmányi ülés új időpontja: 2018. november 22. (csütörtök) 14.00 óra, változatlan napirenddel

Napirend:

1. A Választmány titkárának megválasztása
    A Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjának megválasztása
    A Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsági tagjainak megválasztása – Budai Tamás
2. A szervezeti egységek tisztújításának értékelése – Babinszki Edit
3. A területi szervezetek szerepe a társulat jelenlegi életében – Budai Tamás
4. Tájékoztatás a 2018. évi MOL támogatásokról, és a megváltozott befektetési lehetőségekről – Krivánné H. Ágnes
5. Tájékoztatás a Társulat 2019. évben beindításra szánt továbbképzési rendszeréről – Geiger János
6. 2019. évi központi rendezvények terve – Babinszki Edit
7. A területi szervezetek és szakosztályok 2019. évi rendezvényterveinek bemutatása 3-3 percben – a szervezeti egységek vezetői
8. A Társulat kitüntetési szabályzatainak felülvizsgálatára munkabizottság kiküldése – Budai Tamás
9. Egyebek

Kérjük a területi szervezetek és szakosztályok, továbbá az Ifjúsági Bizottság elnökeit, hogy akadályoztatásuk esetén helyet­tesről gondoskodjanak! (A Választmányban a területi szerve­ze­tek és szakosztályok elnökeit a titkáraik, vagy az elnök által megbízott vezetőségi tag teljes hatáskörrel helyettesíthetik.)

Jó szerencsét!

Budai Tamás
elnök

TÁVOLMARADÁSÁT KÉREM, JELEZZE TITKÁRSÁGUNKON!
(mft@mft.t-online.hu, +36 20 4948449)