Alföldi Területi Szervezet - Tisztújítással egybekötött előadóülés

Május 8. (kedd) 14.00 óra
SZTE TTIK, Szeged, Egyetem u. 2. (I. emelet, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Grasselly-terem)
ALFÖLDI TERÜLETI SZERVEZET

Tisztújítással egybekötött előadóülés

A 2018–2021 éves periódusra az MFT Alföldi Területi Szervezete vezetőségi választást szervez. A Területi Szervezet tagjainak sorából az elnök (1 fő), a titkár (1 fő) és a vezetőségi tagok (5 fő + 1 póttag) megválasztása szükséges. A tisztújítással kapcsolatos részletes információk az MFT Ügyrendjében találhatók (http://foldtan.hu/sites/default/files/MFT_%C3%9Cgyrend2015nov25_0.pdf; 8–10. oldal).

A tisztújítást koordináló Választási Bizottság (VB) összetétele:

elnök: Schubert Félix (SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék)
tagok: Molnár Dávid (SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék), Radovics Balázs Géza (MOL Nyrt)

A jelölések az alábbi linken található táblázatban tekinthetők meg, ahol a tisztújító ülés előtt lehetőség van elektronikus úton a további jelöltállításra (az Alföldi Területi Szervezet tagjainak sorából):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_F2byQGmkleBsZxpliunIpdb1HDfSqZK...

Az Ügyrendnek megfelelően a választás előtt a VB írásban (elektronikusan) megkeresi a jelölteket, hogy vállalják-e a jelöltetést.
Fontos! A területi szervezet VB tagjai nem lehetnek a VB által javasolt jelöltek.

A tisztújítással egybekötött előadóülés tervezett programja:
1. Megnyitó, majd a leköszönő vezetőség (elnök: Kiss Balázs, MOL Nyrt; titkár: Raucsikné Varga Andrea, SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék) rövid beszámolója az előző 3 éves ciklusról
2. Előadások
3. Az MFT Alföldi Területi Szervezet Választási Bizottságának bemutatkozása, a jelöltállítás lezárása, a jelöltek neveinek véglegesítése és ismertetése, a választás lebonyolítása, eredményhirdetés
4. A megalakult új vezetőség rövid bemutatkozása, javaslatok az új éves munkatervhez

Garaguly István, Varga Andrea, Raucsik Béla, Schubert Félix, Czuppon György, Frei, Robert: Egy középső-triász karbonátos rétegsor a Szegedi-medencében (Mórahalom): diagenetikus események a dolomitosodástól a szénhidrogén-felhalmozódásig
Borka Szabolcs, Horváth Janina, Geiger János: Mélyvízi hordalékkúp rendszerek szerkezeti elemeinek geometriáinak feltárása és felhasználása a statikus rezervoármodellezésben