Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2018 Konferencia

Április 19. (csütörtök.
BME, K. (központi) épület, magasföldszint 21. – Kézdi terem (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.)
Budapest University of Technology and Economics (BME) Central building, building “K” ground floor 21 - (H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.)
MFT MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETFÖLDTANI SZAKOSZTÁLY, BME GEOTECHNIKA ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK, IAEG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG, ISRM MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

MEGHÍVÓ

MÉRNÖKGEOLÓGIA – KŐZETMECHANIKA 2018 KONFERENCIA – ENGINEERING GEOLOGY AND ROCK MECHANICS CONGRESS 2018

 

Ezúton szeretnénk meghívni Önt/Önöket a BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék és a Magyarhoni Földtani Társulat Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztálya által szervezett Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2018 Konferencia c. rendezvényre, amelyet immáron 9. alkalommal rendezünk meg.

A konferencia egyúttal az ISRM (Nemzetközi Kőzetmechanikai Szövetség) és IAEG (Nemzetközi Mérnökgeológiai Társaság) hazai rendezvénye is.

Program:

Regisztráció: 8:30-tól - 9:00-ig, K. épület magasföldszint, Kmf 21 terem előtt

9:00 – 9:30     Ünnepélyes megnyitó, Kleb Béla köszöntése
    Prof. Józsa János, a BME rektora

I. Meghívott előadók (Invited keynote lectures)

9:30 – 10:00    Verbovšek, Timotej (University of Ljubljana): Use of fractals in dolomite rocks for determining the relationship between fractures and water flow

10:00 – 10:30    Vlastelica, Goran (University of Split): Durability of soft rocks (Dalmatian experiences)

    10:30 – 10:40    Kérdések

    10:40 – 11:00    Kávészünet


II. Előadás-sorozat

11.00 – 11.15     Al Dabbas, Ali; Kopecskó, Katalin: Potential impact of geological deposition conditions on durability of glass used for radioactive waste disposal

11.15 – 11.30    Gärtner Dénes, Bernáth György, Nagy Gergely, Faluvégi Bernadett: Az M0 körgyűrű északi szakaszához kapcsolódó fúrások mélyfúrás-geofizikai eredményei

11.30 – 11.45     Wagner Flóra, Csoma Rózsa, Gálos Miklós: Hiányos talajvízszint adatsorok kiegészítési lehetőségei a Lágymányosi mintaterület példáján bemutatva

11.45 – 12.00     Nagy-Göde Fruzsina: Sziklarézsű állékonyságának meghatározása kivitelezés közben, előzetes laboratóriumi vizsgálatok alapján megalkotott függvénykapcsolatokkal

    12:00 – 12:10    Kérdések

    12.10 – 13.30 Ebédszünet (poszterek megtekintése)

 

MÉRNÖKGEOLÓGIA-KŐZETMECHANIKA 2018

III. Előadás-sorozat

13.30 – 13.45    Zenah, Jalal: Properties of porous limestone as host rock of underground cellars

13.45 – 14.00    Davarpanah, Mortaza, Keivani, Hadi; Narimani, Samad; Vásárhelyi, Balázs: Experimental study on hydraulic fracturing of homogenous and non-homogenous rock samples

14.00 – 14.15    Varró Richárd Imre, Görög Péter: Kőszerkezetű hidak teherbírásának vizsgálata

14.15 – 14.30    Czeglédi Balázs, Deák Ferenc: Kísérleti HLEM mérés Bátaapáti térségében

14.30 – 14.45    Lámer Géza: Közegek mechanikai viselkedésének folytonos és diszkrét modellezése. Három modelltípus

    14:45 – 14:50    Kérdések

    14:50 – 15:10    Kávészünet (poszterek megtekintése)


IV. Előadás-sorozat

15:10 – 15:30    Fülöp Tamás: Nemegyensúlyi termodinamika és szilárd közegek, könyvbemutató előadás

15:30 – 15:45    Ván Péter, Lökös Sándor, Polyák Zoltán, Kovács László: A gyöngyösorszi andezit reológiai tulajdonságai

15:45 – 16:00    Debreceni Csongor Előd, Somlai László Ábel: Az MGGL laboratórium szeizmikus zajfo  rrásainak vizsgálata

16:00 – 16:15    Fenyvesi Edit, Czellár Sándor, Molnár József: Infrahang háttérzaj mérése az MGGL laboratóriumban

    16.15 – 16.30    Kérdések

16.30    Zárszó

Az egynapos konferencia célja bemutatni a hazai mérnökgeológiai és kőzetmechanikai kutatási eredményeket, alkalmat adva a témával foglalkozó doktorandusz hallgatóknak a legújabb tudományos kutatásaik bemutatására és a gyakorló szakemberekkel való kapcsolat felvételére. Várjuk a már tapasztalattal rendelkező kollégák előadásait és cikkeit is, amelyekből a résztvevők képet kaphatnak a mérnökgeológia kőzetmechanika hazai kutatási eredményeiről. Az előadások mellett lehetőség van poszterek bemutatására is.

A beérkezett előadások/poszterek anyagát cikk formájában, egy könyvben kívánjuk megjelentetni.

Részletes információk és a korábbi konferenciák anyaga: www.foldtan.huhttp://mernokgeologia.bme.hu/konferencia

Kapcsolattartó: Török Ákos (torokakos@mail.bme.hu)

További információ és a korábbi konferenciák anyagai elérhetőek: http://mernokgeologia.bme.hu/

Török Ákos, elnök        Görög Péter, titkár