Földtani Közlöny 151/3

Tartalom

 

Előszó "A Mecsek déli előtere neogén képződményeinek rétegtanához és tektonikájához: a pécs–danitzpusztai feltárás vizsgálata" c. kötethez. Sebe K., Magyar I.
https://bit.ly/3EDzEMg

Egy kivételes feltárás: a pécs-danitzpusztai homokbánya középső–felső miocén rétegsora. Sebe K., Konrád Gy., Sztanó O.
https://bit.ly/3m5Zy4n

Mészvázú nannofosszíliák Pécs-Danitzpuszta középső/felső miocén képződményeiből. Coric S.
https://bit.ly/3GonLKH

Dinoflagelláta ciszták Pécs-Danitzpuszta pannóniai „fehér márgájából”. Krizmanić K., Sebe K., Magyar I.
https://bit.ly/31DJtv9

Késő badeni és szarmata (középső miocén) mikrofosszíliák Pécs-Danitzpusztáról. Szuromi-Korecz A., Magyar I., Sztanó O., Csoma V., Botka D., Sebe K., Mohr E.
https://bit.ly/33bRd8z

Pannóniai kagylósrák fauna Pécs-Danitzpusztáról. Csoma V., Magyar I., Szuromi-Korecz A., Sebe K., Sztanó O., Buczkó K., Tóth E.
https://bit.ly/3Gnndoh