Online elérhető térkép és cikk a GEOMEGA munkatársaitól Prof. Dr. Horváth Ferenc munkássága nyomán

Tisztelt Tagság, Tisztelt Kollegák!

Két évvel ezelőtt távozott közülünk Prof. Dr. Horváth Ferenc Kollegánk, olyan űrt hagyva maga mögött, amivel nem könnyű együtt élni. Hisszük, hogy talán a legméltóbb tisztelgés emléke előtt az, ha az általa megkezdett, igen szerteágazó tudományos kutatásokat igyekszünk legjobb tudásunk szerint folytatni/továbbfejleszteni és azokat eredményesen befejezni, és minderről a szakmai közönség előtt is igyekszünk számot adni. Így történt ez tavaly év végén, amikor számos munkával emlékeztünk Rá a Földtani Közlöny 149/3-4. számaiban, illetve a Hévízen megrendezett Nemzetközi Litoszféra Program (ILP 2019) konferenciája is az ő munkásságának és feledhetetlen személyiségének állított emléket.
Ebbe a sorba illeszkedik az alábbi két, online frissen publikált munka is, amelyek megszületésében néhai Horváth Ferenc meghatározó és elévülhetetlen szerepet játszott, és amelyek témája (neotektonika) szívéhez oly különösen közelálló volt. Sajnos a sors nem engedte meg, hogy e kutatást ő is fejezhesse be és mutathassa be a tudományos publikum előtt. E műveket ezúton is ajánljuk az emlékének és a tisztelt Tagság figyelmébe:
- Az egyik munka egy új országos, 1:500 000 léptékű, mindenki számára korlátozás nélkül elérhető és a megadott linkről letölthető  térkép (https://doi.org/10.17632/dnjt9cmj87.1), amely a neotektonikus fázis során létrejött szerkezeteket mutatja be korábban nem látott részleteséggel az ország területén.
- A másik munka az Earth Science Review (ESR) című folyóiratban megjelent tudományos cikk (https://authors.elsevier.com/a/1c2RR2weQiqx2), amely a térképhez mintegy magyarázóul szolgál, s amely a megadott linken dec. végéig szabadon elérhető, ill. letölthető.

Bízunk benne, hogy e munkák is hozzájárulnak néhai Horváth Ferenc Kollegánk munkásságának és emlékének méltó megőrzéséhez.

Balázs Koroknai PhD
Chief geologist,
Geomega