Földtani Közlöny 147/2 száma

Tartalom — Contents

Belső címoldal

KOMLÓSSY György: In memoriam dr. DUDCIH Endre

BAKSA Csaba: Elnöki megnyitó

CSERNY Tibor: Főtitkári jelentés a 2016. évről

FEHÉR Béla: Foitit-magneziofoitit a rózsa-hegyi ércesedésből, avagy a nagybörzsönyi turmalin újravizsgálata. — Foitite-magnesiofoitite from the Rózsa Hill ore mineralization, or re-investigation of the tourmaline from Nagybörzsöny, Börzsöny Mts, Hungary

MAGYAR Imre, SZTANÓ Orsolya, CSILLAG Gábor, KERCSMÁR Zsolt, KATONA Lajos, LANTOS Zoltán, BARTHA István Róbert, FODOR László: A Gerecse pannóniai puhatestűi és lelőhelyeik: rétegtan, őskörnyezet és fejlődéstörténet. — Pannonian molluscs and their localities in the Gerecse Hills, Transdanubian Range: stratigraphy, palaeoenvironment, geological evolution

KELE Sándor, BAJNAI Dávid: Kapcsolt izotópok (clumped isotopes) a földtudományimkutatásokban. — Clumped isotopes in geoscience research

PÉCSKAY Zoltán: In memoriam dr. BALOGH Kadosa

Hírek ismertetések

Társulati ügyek