Földtani Közlöny 147/1 száma

Tartalom — Contents

Belső címoldal

VELLEDITS Felicitász, Richard LEIN, Leopold KRYSTYN, Péró CSABA, PIROS Olga, Joachim BLAU: A Reiflingi esemény hatása az Északi-Mészkőalpok és az Aggteleki-hegység középső-triász fejlődésére — The Reifling event in the Northern Calcareous Alps and in the Aggtelek Mountains (Middle Triassic)


FARICS Éva, JÓZSA Sándor: A Keleti-Bakony triász időszaki vulkanogén képződményeinek petrográfiai vizsgálata és képződési körülményeik értelmezése — Petrographic investigation of the Triassic volcanogenic formations of the Eastern Bakony and interpretation of their genesis


GARAGULY István, RAUCSIK Béla, VARGA Andrea, SCHUBERT Félix: Középső-triász dolomitok képződésének története és töréses deformációja a Szegedi-medence területén — Diagenetic and brittle deformation history of Middle Triassic dolomites in the Szeged Basin, Southeast Hungary


VARGA Andrea, BARANYI Viktória, RAUCSIK Béla, SCHUBERT Félix: Az Endrődi Formáció kőzettani és palinológiai vizsgálata a Hódmezővásárhely–I fúrásban (Makói-árok) — őskörnyezeti és diagenezis-történeti értékelés — Petrography and palynology of the Endrőd Formation, Hódmezővásárhely–I well, Makó Trough (Pannonian Basin, SE Hungary): palaeoenvironmental and diagenetic consequences


SZUJÓ Gábor Lajos, SEBE Krisztina, SIPOS György, Pozsgai Emília: Pleisztocén folyóvízi kavics a Villányi-hegységben — Pleistocene fluvial gravel in the Villány Hills (SW Hungary)


PUZDER Tamás: In memoriam: Dr. BOGNÁR Lászlóné SOPRONI Jolán


RAPKAYNÉ FÖLDESSY Anna, PUZDER Tamás: In memoriam dr. HUNYADI László


CSERNY Tibor, PALOTÁS Klára: Hírek ismertetések