Magyarhoni Földtani Társulat 169. Rendes Közgyűlése